Suzuki / Dråpen

Lager og kontorer

Vi har bygget et lager og kontorer på 7 000 m2 for Suzuki i Drammen.