Linden park / Horten

Næringsbygg

Vi har bygget et storsenter med kontorer, butikker, lager og parkeringsplasser i Horten.