Alle typer stålkonstruksjoner og stålbygg

Vi bygger boliger, gangbruer, infrastruktur, ombyggning og rehablilitering av bygg.

Byggverker gjennomføres som totalenterprise til fast pris, til avtalt tid og kvalitet.

Vi tar oss gjerne av hele prosjektet, og utfører alt fra utarbeidelse av tegninger, prosjektering og byggemelding, frem til ferdigstillelse.

Se egen side for referanseprosjekter

Horten Havnevesen