Haller og næringsbygg

Vi bygger og prosjekterer næringsbygg og haller for alle formål fra 50 m2 til 10.000 m2.

Byggverker gjennomføres som totalenterprise til fast pris, til avtalt tid og kvalitet.

Vi tar oss gjerne av hele prosjektet, og utfører alt fra utarbeidelse av tegninger, prosjektering og byggemelding, frem til ferdigstillelse.

Se egen side for referanseprosjekter

Flyhangar B737, Eurosky, utenfra åpen