Boligblokker og kontorbygg

Vi bygger boligblokker og kontorbygg.

Byggverker gjennomføres som totalenterprise til fast pris, til avtalt tid og kvalitet.

Vi tar oss gjerne av hele prosjektet, og utfører alt fra utarbeidelse av tegninger, prosjektering og byggemelding, frem til ferdigstillelse.

Se egen side for referanseprosjekter

Sylling