Søndre Norstrand Muslimske senter (SMNS)

Forside

Jarlsberg bygg AS,mobil-logo i toppen
Personvern og informasjonskapsler
decorative

Søndre Norstrand Muslimske senter (SMNS)

Moskéen er en totalentreprise oppført i 2016/2017 med prosjektstørrelse på cirka 45 millioner kroner (eks mva). Utformingen tar spesielt hensyn til estetiske forhold og bygget er gitt et moderne uttrykk, synkronisert med gjeldende arkitektur i området.  Moskéen har blitt et flott bygg med utpreget bruk av mur og fliser. Bygget har tre etasjer med trapper og heis som ivaretar krav til universell utforming. Vi ser for oss at noen av de ulike rommene vil kunne brukes til ulike formål. Parkeringskjelleren har et areal på 1280 m2 og rommer 33 parkeringsplasser, et bårerom, heis/trapp, plass til sykler og tekniske rom. Vi ser for oss en moderne parkeringskjeller med automatisk port, ventilasjon og markerte parkeringsplasser. Dette byggeprosjektet var utfordrende på grunn av krevende geometri. Det stilte høye krav til både selve konstruksjonen og også i forhold til brannsikkerhet.