Om Jarlsberg Bygg

Sentral beliggenhet på Østlandet

Bedriften har i dag ca 15 ansatte, og ligger rett ved E-18 mellom Tønsberg og Sandefjord (Vestfold).

Prosjekterer og bygger næringsbygg, haller, boliger, gangbroer og infrastruktur, ombygging og rehabilitering.

Byggverker gjennomføres som totalentreprise til fast pris, til avtalt til og kvalitet.

Vi tar oss gjerne av hele prosjektet, og utfører alt fra utarbeidelse av tegninger, prosjektering og byggemelding, fram til ferdigstillelse.